Sigurnost na prvom mjestu - Safety first !

atestiranja - ispitivanja - mjerenja - certificiranja - analize - tehnička dokumentacija - projekti - elaborati - osposobljavanja - nadzor - savjetovanje

 

 

 

 


 

 

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela, sustava zaštite od djelovanja munje i ventilacijskih sustava