Akustička mjerenja

 

Atesti buke i zvučne izolacije za minimalne tehničke uvjete

Mjerenja razine buke okoliš sukladno HRN ISO 1996–1:2004 i HRN ISO 1996–2:2008 

Mjerenja razine buke u radnoj sredini

Terenska ispitivanja zračne zvučne izolacije sukladno HRN EN ISO 140-4:1999 i HRN EN ISO 717-1:2013

Terenska ispitivanja udarne zvučne izolacije sukladno HRN EN ISO 140-7:1999 i HRN EN ISO 717-2:2013

Izrada elaborata zaštite od buke

Izrada tehničkih rješenja sanacije prekomjerne buke

Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja