Inspekcija dizala

 

Završna provjera novougrađenih tipskih dizala

Pojedinačne provjere novougrađenih dizala

Redovni pregledi dizala u uporabi

Pregledi dizala zbog poboljšanja sigurnosti

Izvanredni pregledi dizala

Ispitivanje pokretnih stepenica i traka

 
 
 
 

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja