Sigurnost pri građenju

 

Izrada planova izvođenja radova

Usluga koordinatora I iz zaštite na radu tijekom projektiranja

Usluga koordinatora II iz zaštite na radu tijekom građenja

Izrada završnog izvještaja stručnjaka zaštite na radu prije tehničkog pregleda građevina

Ispitivanje strojeva, uređaja i instalacija na gradilištima

 

 

 

Obrasci za prijavu radilišta

Prijava privremenog radilišta

Prijava zajedničkog radilišta

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja