Kontakt

 

Kontakt:

tel:

mob:

e-mail:

       

Centrala:

Alfa atest d.o.o.

021 270 506

fax: 021 270 507

aa@alfa-atest.hr

       

Direktor:

Anđela Dželalija, dipl.ing.biol. i ekol. mora

021 555 492

099 26 80 674

andela.dzelalija@alfa-atest.hr

Ivana Pehar, bacc.oec.

021 270 506

098 96 33 836

ivana.pehar@alfa-atest.hr

       

Tehnički direktor:

Denis Radić-Lima, dipl.ing.str.

-

099 44 33 325

radic-lima@alfa-atest.hr

Voditelj odjela za inspekciju dizala:

Ante Pačar, ing.str.

-

099 44 33 331

ante.pacar@alfa-atest.hr

Voditelj odjela zaštite na radu i zaštite od požara:

Marko Kadić, struč.spec.ing.sec.

-

099 44 33 330

marko.kadic@alfa-atest.hr

Voditelj odjela zaštite okoliša i civilne zaštite:

Antonija Mijić, mag.chem.

-

099 25 94 900

antonija.mijic@alfa-atest.hr

Voditelj službe za tehnička ispitivanja:

Zoran Sokol, mag.ing.el.

-

099 44 33 316

zoran.sokol@alfa-atest.hr

       

Voditelj komercijalne službe:

Dunja Perišić, mag.oec.

021 555 490

099 25 94 901

dunja.perisic@alfa-atest.hr

       

Prokuristi - koordinatori:

Rade Pehar, dipl.ing.sig.

-

099 44 33 323

pehar@alfa-atest.hr

       

Tehnički ured:

Ivica Belić, dipl.ing.el.

-

099 44 33 326

belic@alfa-atest.hr

Tomislav Dragun, struc.spec.ing.el.

-

099 23 86 068

tomislav.dragun@alfa-atest.hr

Marin Anterić, mag.ing.el.

-

099 44 33 315

marin.anteric@alfa-atest.hr

Pero Radić-Lima, dipl.ing.str.

-

098 717 002

pero.radic-lima@alfa-atest.hr

Sanja Kozlica, struč.spec.ing.sec.

-

099 30 83 631

sanja.kozlica@alfa-atest.hr

Domagoj Brnada, struč. spec. ing. mech.

-

099 44 33 329

domagoj.brnada@alfa-atest.hr

Ivan Matić, mag. ing. el.

-

099 26 80 593

ivan.matic@alfa-atest.hr

Lovre Meštrović, bacc. ing. mech.

-

099 62 23 119

lovre.mestrovic@alfa-atest.hr

Kristina Crnić mag. oecol. et prot. mar.

-

099 22 83 202

kristina.crnic@alfa-atest.hr

Mirna Borić, mag. ing. chem.

-

099 44 33 317

mirna.boric@alfa-atest.hr

Zvonimir Jukić, mag. ing. cheming.

-

091 62 23 118

zvonimir.jukic@alfa-atest.hr

Ana Kelavić, mag. chem.

-

099 23 86 069

ana.kelavic@alfa-atest.hr

       

Administrativno - komercijalni ured:

Ivana Pehar, bacc.oec.

-

098 96 338 36

ivana.pehar@alfa-atest.hr

Josipa Treursić, oec.

021 270 506 099 259 49 03 josipa.treursic@alfa-atest.hr

Maja Sladić, mag.oec.

- 099 238 60 66 maja.sladic@alfa-atest.hr
racunovodstvo@alfa-atest.hr

Katarina Jukić, mag.oec.

021 555 491 099 308 36 30 katarina.jukic@alfa-atest.hr

Martina Bailo, mag. oec.

- 099 23 86 067 martina.bailo@alfa-atest.hr

Zrinka Sunko, mag. oec.

- 099 44 33 327 zrinka.sunko@alfa-atest.hr

Ivana Luetić, bacc. oec.

- 099 44 33 327 ivana.luetic@alfa-atest.hr
       

Poslovnica Osijek

Božo Škojo, dipl.ing.sig.

031 300 548

099 443 33 24 

osijek@alfa-atest.hr

 

 

 

bozo.skojo@alfa-atest.hr

Hrvoje Marinac, dipl.ing.el.

031 300 548

099 375 00 65

osijek@alfa-atest.hr

 

 

 

hrvoje.marinac@alfa-atest.hr

       

Poslovnica Zadar

Mijo Grgić, bacc.ing.traff.

-

099 695 84 87

mijo.grgic@alfa-atest.hr

Mate Matacin, mag.ing.el.

-

098 94 17 494

mate.matacin@alfa-atest.hr

       

Poslovnica Makarska

Miljenko Vuković, dipl.ing.el.

-

099 201 08 25

aa@alfa-atest.hr

       

Poslovnica Varaždin

Mirjana Adlašić, mag. ing. geoing.

-

095 505 56 36

mirjana.adlasic@alfa-atest.hr

Podružnica Albanija

Besnik Qoku

00355 44 524 881

00355 69 708 02 23

info@alfa-atest.al


 

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu