Kontakt

 

Kontakt:

tel:

mob:

e-mail:

       

Centrala:

Alfa atest d.o.o.

021 270 506

fax: 021 270 507

aa@alfa-atest.hr

       

Direktor:

Denis Radić-Lima

021 555 492

099 44 33 325

radic-lima@alfa-atest.hr

       

Izvršni direktori:

Ante Pačar.

021 555 493

099 44 33 331

ante.pacar@alfa-atest.hr

       

Direktorica komercijalne službe:

Ivana Pehar

021 555 490

098 96 33 836

ivana.pehar@alfa-atest.hr

       

Prokuristi

Rade Pehar

021 555 492

099 44 33 323

pehar@alfa-atest.hr

Ivica Belić

- 099 44 33 326 belic@alfa-atest.hr
       

Tehnički ured:

Pero Dražić

-

099 443 33 32 

pero.drazic@alfa-atest.hr

Zoran Sokol

-

099 443 33 16

zoran.sokol@alfa-atest.hr

Anđela Dželalija

-

099 268 06 74

andela.dzelalija@alfa-atest.hr

Stanko Elezović

-

099 443 33 15

stanko.elezovic@alfa-atest.hr

Radoslav Lončar

-

099 443 33 29

radoslav.loncar@alfa-atest.hr

Dino Jukić 

-

099 259 49 01

dino.jukic@alfa-atest.hr

Antonija Mijić

-

099 26 805 93

antonija.mijic@alfa-atest.hr

Jana Ivanišević

-

099 25 949 00

jana.ivanisevic@alfa-atest.hr

Marko Kadić

-

099 44 333 30

marko.kadic@alfa-atest.hr

Ivana Frapporti

-

099 22 832 02

ivana.frapporti@alfa-atest.hr

Ivana Arambašić

- 099 30 836 30 ivana.arambasic@alfa-atest.hr

Elena Domazet

-

099 22 832 02

elena.domazet@alfa-atest.hr

Mate Grbeša

- 099 238 60 68 mate.grbesa@alfa-atest.hr

Ivan Vegar

- 099 44 33 318 ivan.vegar@alfa-atest.hr

Irena Žderić

- 099 238 60 69 irena.zderic@alfa-atest.hr

Pero Radić-Lima

-

098 71 70 02

pero.radic-lima@alfa-atest.hr

Mario Pehar

-

092 188 67 02

mario.pehar@alfa-atest.hr

Aleksandar Dimzov

-

092 237 32 68

aleksandar.dimzov@alfa-atest.hr

       

Administrativno - komercijalni ured:

Iva Peša

021 555 490

099 443 33 17 

iva.pesa@alfa-atest.hr

Dunja Perišić

021 555 490

099 443 33 27

dunja.perisic@alfa-atest.hr

Ivana Jurčević

021 270 506

-

ivana.jurcevic@alfa-atest.hr

Maja Barišić

021 270 506

099 238 60 67

maja.barisic@alfa-atest.hr

Mija Vuković

021 270 506 099 443 33 17 mija.vukovic@alfa-atest.hr

Kristina Bekavac

021 555 491 099 238 60 66 kristina.bekavac@alfa-atest.hr

 

 

 

racunovodstvo@alfa-atest.hr

       

Poslovnica Osijek

Božo Škojo

031 300 548

099 443 33 24 

osijek@alfa-atest.hr

Hrvoje Marinac

031 300 548

099 375 00 65

osijek@alfa-atest.hr

       

Poslovnica Makarska

Miljenko Vuković

-

099 201 08 25

vukovic@alfa-atest.hr


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja