O nama

 

ALFA ATEST d.o.o. je tvrtka ovlaštena i specijalizirana za obavljanje poslova iz područja zaštite na radu, zaštite okoliša, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i spašavanja, te inspekcije dizala.

Tim se sastoji od 29 djelatnika različitih struka s višegodišnjim iskustvom na poslovima sigurnosti i zaštite (atestiranja, tehnička ispitivanja, mjerenja, certificiranja, analize, izrada tehničke dokumentacija, projekti, elaborati, procjene, planovi, osposobljavanja, nadzor, savjetovanje i dr.).

 

jquery slider example

 

HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja