Stručna osposobljavanja

 

PROGRAM IZOBRAZBE ZA CERTIFICIRANOG INSTALATERA FOTONAPONSKIH SUSTAVA


izvodi se sukladno sadržaju programa u trajanju od 40 sati, od čega 20 sati teorijskog dijela i 20 sati praktičnog dijela nastave. Program se izvodi sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- fotonaponskih sustava, NN 56/2015.


Nakon provedenog programa izobrazbe polaznici pristupaju provjeri znanja, a nakon položene provjere znanja polaznicima se izdaje CERTIFIKAT za radove postavljanja fotonaponskih sustava. Certifikat se izdaje na rok od 5 godina tokom kojih je potrebno sudjelovati na stručnom usavršavanju kako bi se certifikat produžio.


Termini provedbe programa izobrazbe:

  • 15.01.2024.g. - 19.01.2024.g.
Zahtjev za pristupanje programu izobrazbe za certificiranog instalatera fotonaponskih sustava


Zahtjev za pristupanje završnoj provjeri znanja

 

PROVOĐENJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA CERTIFICIRANOG INSTALATERA FOTONAPONSKIH SUSTAVA


u trajanju od 8 sati godišnje provodi se sukladno Programu stručnog usavršavanja instalatera fotonaponskih sustava i čl. 32 Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- fotonaponskih sustava, NN 56/2015.

 

Nakon stručnog usavršavanja polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i unose se podaci o tome u Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije. Certificirani instalateri obnovljivih izvora energije dužni su redovito pohađati seminar za stručno usavršavanje.


Ponovno izdavanje certifikata nakon isteka roka važenja provodi se sukladno čl. 14. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- fotonaponskih sustava, NN 56/2015.


Termini za provedbu stručnog usavršavanja:

  • 05.06.2024.g.
  • 04.12.2024.g.
Zahtjev za pristupanje programu stručnog usavršavanja certificiranih instalatera – fotonaponskih sustava

 

PROGRAM IZOBRAZBE ZA CERTIFICIRANOG INSTALATERA SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA

 

izvodi se sukladno sadržaju programa u trajanju od 40 sati, od čega 20 sati teorijskog dijela i 20 sati praktičnog dijela nastave. Program se izvodi sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- solarnih toplinskih sustava, NN 33/2015.


Nakon provedenog programa izobrazbe polaznici pristupaju provjeri znanja, a nakon položene provjere znanja polaznicima se izdaje CERTIFIKAT za radove postavljanja solarnih toplinskih sustava. Certifikat se izdaje na rok od 5 godina tokom kojih je potrebno sudjelovati na stručnom usavršavanju kako bi se certifikat produžio.


Termini provedbe programa izobrazbe:

  • 06.05.2024.g. - 10.05.2024.g.
Zahtjev za pristupanje programu izobrazbe za certificiranog instalatera solarnih toplinskih sustava


Zahtjev za pristupanje završnoj provjeri znanja

 

PROVOĐENJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA CERTIFICIRANOG INSTALATERA SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA


u trajanju od 8 sati godišnje provodi se sukladno Programu stručnog usavršavanja instalatera solarnih toplinskih sustava i čl. 32 Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- solarnih toplinskih sustava, NN 33/2015.

 

Nakon stručnog usavršavanja polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i unose se podaci o tome u Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije. Certificirani instalateri obnovljivih izvora energije dužni su redovito pohađati seminar za stručno usavršavanje.


Ponovno izdavanje certifikata nakon isteka roka važenja provodi se sukladno čl. 15. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- solarnih toplinskih sustava, NN 33/2015.


Termini za provedbu stručnog usavršavanja:

  • 06.12.2024.g.
Zahtjev za pristupanje programu stručnog usavršavanja certificiranih instalatera – solarnih toplinskih sustava

 

PROGRAM IZOBRAZBE ZA CERTIFICIRANOG INSTALATERA PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE

 

izvodi se sukladno sadržaju programa u trajanju od 40 sati, od čega 20 sati teorijskog dijela i 20 sati praktičnog dijela nastave. Program se izvodi sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, NN 56/2015.


Nakon provedenog programa izobrazbe polaznici pristupaju provjeri znanja, a nakon položene provjere znanja polaznicima se izdaje CERTIFIKAT za radove postavljanja geotermalnih sustava i dizalica topline. Certifikat se izdaje na rok od 5 godina tokom kojih je potrebno sudjelovati na stručnom usavršavanju kako bi se certifikat produžio.


Termini provedbe programa izobrazbe:

  • 13.05.2024.g. - 17.05.2024.g.
Zahtjev za pristupanje programu izobrazbe za certificiranog instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline


Zahtjev za pristupanje završnoj provjeri znanja

 

PROVOĐENJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA CERTIFICIRANOG INSTALATERA PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA I DIZALICA TOPLINE


u trajanju od 8 sati godišnje provodi se sukladno Programu stručnog usavršavanja instalatera geotermalnih sustava i dizalica topline i čl. 31 Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, NN 56/2015.

 

Nakon stručnog usavršavanja polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i unose se podaci o tome u Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije. Certificirani instalateri obnovljivih izvora energije dužni su redovito pohađati seminar za stručno usavršavanje.


Ponovno izdavanje certifikata nakon isteka roka važenja provodi se sukladno čl. 14. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije- plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, NN 56/2015.


Termini za provedbu stručnog usavršavanja:

  • 09.12.2024.g.
Zahtjev za pristupanje programu stručnog usavršavanja certificiranih instalatera – plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline

 

 

 

U suradnji s Učilištem Virtus - ustanovom za obrazovanje odraslih provodimo stručna osposobljavanja:

Rukovatelj eksplozivnim tvarima (osnovni i specijalistički program)

Građevinski poslovođa

Monter dizala

Serviser dizala

Plinoinstalater

Monter fotonaponskih sustava

Monter solarnih toplovodnih sustava

Rukovatelji dizalicama: mosnom, portalnom i poluportalnom dizalicom, hidrauličnom dizalicom, toranjskom dizalicom, autodizalicom,  stupnom – konzolnom dizalicom

Pomoćna građevinska zanimanja

Rukovatelji radnim strojevima: bagerom/rovokopačem, utovarivačem, motornom kosilicom, motornom pilom, viličarom, hidrauličnom podiznom radnom košarom – platformom, kompresorom, strojem za obnovu asfalta, valjkom, samohodnim građevinskim strojem, elektrokolicima, kombiniranim građevinskim strojem, vibro nabijačem, agregatom, dozerom (buldozerom), strojevima za proizvodnju i obradu arhitektonskog kamena, strojevima za izradu kolnika, traktorom i radnim priključcima

 

 

 


 

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu