Ostale usluge

 

Usluga korištenja ispitnih tereta

Provjera alkoholiziranosti djelatnika na radnom mjestu

Ugradnja i podešavanje elekroničkog limitatora buke za ograničenje izlazne snage pojačala

Mjerenje debljina stjenki ultrazvučnim mjeračem

Mjerenje debljine antikorozivne zaštite (slojeva boja)

Snimanje termovizijskom kamerom i analiza dobivenih podataka

Mjerenje koncentracije eksplozivnih plinova i para

Usluge termovizijskog snimanja

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja