Podizna tehnika - dizalice i podizni uređaji

 

Rekonstrukcije i modernizacije

Konstruiranje i projektiranje

Inženjering i nadzor

Savjetovanja

Inspekcije, testiranja i ispitivanja

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja