Projektiranje

 

Energetski pregledi i energetsko certificiranje jednostavnih i složenih objekata

Izrada elaborata zaštite od požara

Izrada prikaza zona opasnosti

Izrada elaborata zaštite na radu

Izrada elaborata opremanja objekta i postrojenja sigurnosnim znakovima

Izrada elaborata zaštite od buke

Izrada tehničkih rješenja sanacije prekomjerne buke

Izrada tehničkih rješenja poboljšanja zvučne izolacije pregradnih konstrukcija

Izrada tehničke dokumentacije za električne instalacije

Izrada tehničke dokumentacije za sustave zaštite od djelovanja munje (gromobran)

Izrada tehničke dokumentacije za sustave za dojavu požara

Izrada tehničke dokumentacije za hidrantske mreže

Izrada tehničke dokumentacije za stabilne sustave za gašenje požara

 

 


 

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu