Termovizijsko snimanje

 

Infracrvena termografija je mjerna metoda određivanja raspodjele temperature na površini objekata putem mjerenja inteziteta zračenja u infracrvenom području elektromagnetskog spektra.

 

Područje primjene:
o Održavanje, odnosno nadzor i kontrola različitih postrojenja, uređaja, cjevovoda, električnih instalacija, uređaja, objekata i dr.
o Bezkontaktno – nerazorno ispitivanje moguće je u realnim pogonskim uvjetima ili pod punim pogonskim opterećenjem
o Primjena u segmentu energetske učinkovitosti gdje se mogu vrlo precizno utvrditi slabo izolirani dijelovi plašta zgrade gdje dolazi do toplinskih gubitaka (loša toplinska izolacija koja propušta toplinu i slično).
o Medicinska i veterinarska dijagnostika (vezano uz temperaturu tijela)
o Nadzor proizvodnih procesa i kontrola kvalitete (mjerenje temperature s brzim
odzivom što je važno za dinamičke pojave koje se javljaju u proizvodnji)
o Istraživanje i razvoj (različite mogućnosti primjene)
o Posebne namjene (npr. u vatrogastvu, traganje i spašavanje, ….)

 

TERMOVIZIJA U GRAĐEVINARSTVU

 

 • Utvrđivanje stanja toplinske izolacije pronalaženjem eventualnih grešaka u tolinskoj izolaciji, mehaničkih oštečenja, propusta, prodora vlage itd.
 • Kontrola i nadzor kvalitete zidarskih radova omogučava ogromnu uštedu energije.
 • Kontrola kvalitete i montaže građevinske stolarije
 • Nadzor ispravnosti instalacija i toplinske izolacije cjevovoda
 • Procjena stanja objekta prije kupovine ili početka sanacije (adaptacije)

TERMOVIZIJA U ELEKTROTEHNICI I ENERGETICI

 

 • Otkrivanje kvarova koji se ne vide golim okom, a predstavljaju veliki rizik za nastanak požara ili strujnog udara.
 • Pronalaženje problema kao što su nenormalna preopterećenja, dotrajala oprema, zagrijavanja, slabi kontakti itd.
 • Nema nepotrebnih zastoja u radu.
 • Termovizijska inspekcija se obavlja dok je postrojenje u punom pogonu, pod punim opterećenjem.
 • Budući da se svi eventualni nedostatci otkrivaju odmah i zna se točno mjesto kvara, vrijeme popravka i trajanje zastoja se smanjuje, a tako se smanjuju i nepotrebni troškovi.

 

TERMOVIZIJA U DISTRIBUCIJI TOPLINSKE ENERGIJE

 

 • Brzo i precizno otkrivanje kvarova te mjesta propuštanja, parovoda, vrelovoda i toplovoda bez nepotrebnog kopanja, gubljenja vremena pri otkrivanju kvara, kao i sanaciji oštečenja nastalih traženjem istog.

 

TERMOVIZIJA U STROJARSKOM ODRŽAVANJU

 

 • Jednostavno pronalaženje (dijagnostika) mjesta nenormalnog pregrijavanja dijelova i sklopova postrojenja, strojeva i uređaja (u pogonskim uvjetima).
 • Kontrola ispravnosti kotlova, industrijskih peći, cjevovoda i sl.
 • Pronalaženje mjesta povećanog trenja i trošenja
 • Kontrola ispravnosti toplinske izolacije Utvrđivanje mjesta propuštanja plinovitih i tekućih medija
 • Utvrđivanje ispravnosti toplinskih strojeva Utvrđivanje ostalih nepravilnosti čija je posljedica i promjene temperature površine elemenata strojeva

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja