Zaštita na radu

 

Vođenje poslova zaštite na radu

Izrada procjene rizika

Izrada pravilnika o zaštiti na radu

Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način

Osposobljavanje poslodavaca za zaštitu na radu

Osposobljavanje ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Izrada elaborata zaštite na radu uz tehničku dokumentaciju

Izrada planova izvođenja radova

Usluge koordinatora I iz zaštite na radu tijekom projektiranja

Usluge koordinatora II iz zaštite na radu tijekom građenja

Izrada planova evakuacije i spašavanja

Provođenje vježbi evakuacije i spašavanja

Osposobljavanje djelatnika za vođenje evakuacije i spašavanja

Ispitivanje radne opreme (strojeva, uređaja i postrojenja)

Ispitivanje radnog okoliša  – ispitivanje kemijskih i fizikalnih čimbenika

Mjerenje vibracija

Ispitivanje i pregled električnih instalacija

Ispitivanje i pregled sustava za zaštitu od munje (gromobranskih instalacija)

Ispitivanje i pregled dizala (liftova), te pokretnih stepenica i traka

 

 

Obrasci iz područja zaštite na radu

 

 

 

 

 

Linkovi:

 

 

 

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu